Integritetspolicy

Respo AB har åtagit sig att skydda sina klienters och användares integritet. Därför har vi etablerat dessa principer för integritetspolicy som täcker insamling, användning, avslöjande, överföring och lagring av kunddata. Våra online-aktiviteter följer alla relevanta metoder och gällande lagstiftning inom Europeiska unionen. Vänligen ta en stund att bekanta dig med vår integritetspolicy.

Insamling och Användning av Personuppgifter:
Personuppgifter hänvisar till specifik eller indirekt identifierbar information relaterad till dig som individ, som Respo AB samlar in och behandlar för att uppfylla avtal med individer eller för att följa lagliga skyldigheter.

Insamlingen av personuppgifter från ständiga kunder kan ske på följande sätt:

-Vid lämnande av kontaktinformation (inklusive ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, föredragen kontaktmetod) på vår webbplats eller annorstädes (t.ex. i butiken).
-Genom användning av cookies när du använder vår webbplats.
-Vid köp eller beställning i vår fysiska butik eller online, lagras information om personliga kontaktuppgifter eller köppreferenser (Respo AB kan begära frivillig lämning av personuppgifter och personlig information på vissa webbsidor. Obligatoriska personuppgifter kan inkludera namn, adress, postnummer, e-postadress, telefonnummer och annan information).
-Vid inlämnande av en ansökan om avbetalning.

Insamling av Andra Data:
Vi samlar även in icke-personuppgifter - data som inte direkt kan kopplas till en specifik individ (kön, ålder, språkpreferens, plats). Vi kan också samla in data om kundaktiviteter på vår webbplats. Denna data aggregeras och används för att ge kunder mer relevant information och för att förstå vilka delar av webbplatsen, produkter och tjänster som är mest intressanta. Aggregerade data behandlas som icke-personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Användning och Förvaring av Insamlade Personuppgifter:
Insamlade personuppgifter används för att informera kunder om Respo AB:s produktuppdateringar, kampanjer och framtida evenemang. En kund som inte önskar vara med i vår utskickslista eller få meddelanden om produkter av intresse kan när som helst avanmäla sig.

Vi använder också insamlade personuppgifter för leverans av varor och uppfyllandet av kundskyldigheter.

Genom att acceptera villkoren i integritetspolicyn ger kunden Respo AB samtycke att automatisera behandlingen av deras data. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom vår webbplats eller genom att skicka in en skriftlig begäran. En sådan begäran kommer inte ha retroaktiv effekt.

För att bättre betjäna kunder kan Respo AB lämna information om enskilda användare till tredje parter som tillhandahåller tjänster till Respo AB och är kontraktsenligt ålagda att hålla delad information konfidentiell. Tredje parter kan inkludera våra partners som ansvarar för transport av online sålda varor eller tillhandahållande av avbetalningstjänster.

Respo AB behåller kundens personuppgifter tills permanent kundavtal avslutas. Data som Respo AB är skyldig att behålla enligt lag (t.ex. bokföringsdata) förvaras enligt lagens krav.

Skydd av Personuppgifter:
Respo AB vidtar alla försiktighetsåtgärder (inklusive administrativa, tekniska och fysiska åtgärder) för att skydda kundens personuppgifter. Åtkomst till data för ändring och behandling är begränsad till behöriga individer.

Om du misstänker att dina personuppgifter har hanterats på ett sätt som strider mot vad som beskrivs i denna integritetspolicy eller att dina uppgifter har läckt till obehöriga personer, var god och informera oss omedelbart. Endast på detta sätt kan vi minimera potentiell skada.

Kunder har rätt att begära avslut av databehandling, information om datan användning och överföring av data till sig själva eller en tredje part i ett allmänt använt format. För att förhindra missbruk av kunddata och rättigheter måste begäran göras i en form som identifierar den som begär (digitalt signerad eller personligen signerad på kontoret). Vi har rätt att svara på sådana begäran inom 30 dagar.

Begäran om avslut av databehandling kommer att behandlas som en begäran om att avsluta permanent kundavtal.

Säkerhet:
Alla kundens personuppgifter som samlas in under besök på Respo AB:s onlinebutik och under köpprocessen behandlas som konfidentiell information. En krypterad datakanal med banker säkerställer säkerheten för kundens personuppgifter och bankinformation.

Integritetspolicyns Villkor och Ändringar:
Genom att använda vår webbplats har du granskat och samtyckt till dessa principer och villkor för integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att ändra de allmänna villkoren för integritetspolicyn efter behov och vi kommer att informera alla permanenta kunder om sådana ändringar. Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla vår integritetspolicy aktuell och tillgänglig på vår webbplats.

Respo AB är ansvarig för behandlingen av kundens personuppgifter. Var god kontakta oss på info@respo.se om du har några frågor eller farhågor angående vår integritetspolicy eller databehandling.